1. GizChina.it-您的技术视野
 2. 数据表
 3. 一加

OnePlus产品

  • CPU: Qualcomm Snapdragon 801
  • RAM: 8 / 12 GB
  • 存储: 128 / 256 GB
  • 显示: 6.7英寸四倍高清+ 120赫兹
  • 相机: 48 + 50 + 8 + 2 MP
  NaN.0
  • CPU: Qualcomm Snapdragon 801
  • RAM: 8 / 12 GB
  • 存储: 128 / 256 GB
  • 显示: 6,55吋全高清+ 120赫兹
  • 相机: 48 + 50 + 2 MP
  NaN.0
  • CPU: Snapdragon 765G
  • RAM: 8 / 12 GB
  • 存储: 128 / 256 GB
  • 显示: 6,44“全高清+
  • 相机: 48 + 8 + 5 + 2 MP
  NaN.0
  • CPU: 金鱼草865
  • RAM: 8 / 12 GB
  • 存储: 128 / 256 GB
  • 显示: 6,78“ Quad HD +
  • 相机: 48 + 48 + 8 + 5 MP
  NaN.0
  • CPU: 金鱼草865
  • RAM: 8 / 12 GB
  • 存储: 128 / 256 GB
  • 显示: 6,55“全高清+
  • 相机: 48 + 16 + 2 MP
  NaN.0
  • CPU: 金鱼草865
  • RAM: 8 / 12 GB
  • 存储: 128 / 256 GB
  • 显示: 6.55“全高清+
  • 相机: 48 + 16 + 2 + 5 MP
  NaN.0
  • CPU: Qualcomm Snapdragon 801
  • RAM: 10 GB
  • 存储: 256 GB
  • 显示: 6.41“全高清+
  • 相机: 16 + 20兆像素
  • OS: Android 9.0 Pie
  • CPU: Qualcomm Snapdragon 801
  • RAM: 6 / 8 GB
  • 存储: 128 / 256 GB
  • 显示: 6.41“全高清+
  • 相机: 16 + 20兆像素
  • OS: Android 9.0 Pie
  • CPU: Qualcomm Snapdragon 801
  • RAM: 8 GB
  • 存储: 256 GB
  • 显示: 6.28“全高清+
  • 相机: 20 + 16兆像素
  • OS: Android的8.1奥利奥
  • CPU: Qualcomm Snapdragon 801
  • RAM: 6 / 8 GB
  • 存储: 64 / 128 / 256 GB
  • 显示: 6.28“全高清+
  • 相机: 20 + 16兆像素
  • OS: Android的8.1奥利奥
  • CPU: 金鱼草801
  • RAM: 3 GB
  • 存储: 16 GB
  • 显示: 5英寸全高清
  • 相机: 兆像素13
  • OS: Android的棒棒糖5.1.1
  7.9
  • CPU: Qualcomm Snapdragon 801
  • RAM: 3 / 4 GB
  • 存储: 16 / 64 GB
  • 显示: 5.5英寸全高清
  • 相机: 兆像素13
  • OS: Android的棒棒糖5.1
  5.5
  • CPU: 高通Snapdragon 801 MSM8974AC
  • RAM: 3 GB
  • 存储: 16 / 64 GB
  • 显示: 5.5英寸全高清
  • 相机: 兆像素13
  • OS: Android的棒棒糖5.0
  5.5

其他品牌可售查看所有

显示更多品牌